Algemene voorwaarden en Reglement 

 1. Deelname geschiedt op eigen risico.
 2. Deelname en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 3. De route is niet uitsluitend beschikbaar voor de deelnemers. Er dient dan ook rekening gehouden te worden met andere gebruikers die van de route gebruik maken (zoals wandelaars en mountainbikers).
 4. Deelnemers dienen zich  aan algemeen geldende verkeersregels te houden.
 5. Eventuele aanwijzingen van de organisatie en/of verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 6. Afval dient  te worden gedeponeerd bijde verzorgingsposten en/of finishlocatie in daartoe bestemde afvalbakken.
 7. Toiletten zijn aanwezig bij de start-finish locatie.
 8. Deelname is toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 9. Betaling van inschrijfgelden geschiedt door middel van overschrijving.
 10. Bij annulering gedurende de inschrijfperiode wordt 5 euro administratiekosten met het terug te betalen bedrag verrekend.
 11. Inschrijfgelden worden bij annulering na sluiting van de inschrijving niet meer terugbetaald.
 12. Inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van de betaling.
 13. De route is duidelijk gemarkeerd.
 14. De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen.
 15. De deelnemer verklaart in een goede gezondheid te verkeren om de loop te volbrengen.
 16. Gebruik van koptelefoon, headset of ‘oortjes’ en/of het lopen met muziek is niet toegestaan tijdens de trail.
 17. Bij de verzorgingsposten worden geen bekertjes beschikbaar gesteld. De deelnemers worden geacht zelf een bekertje mee te nemen. 
 18. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor, tijdens het evenement,  opgelopen schade en/of ongevallen.
 19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 20. Deelnemers gaan akkoord met het vastleggen van persoonsgegevens in een databestand ten behoeve van indeling in categorieën, het opmaken en publiceren van uitslag.
 21. De organisatie accepteert geen verantwoording indien het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.